FAQ

Co to jest?

Metoda Feldenkraisa to forma pracy z ciałem, której celem jest poprawa funkcjonowania narządu ruchu. Opiera się na wiedzy z zakresu anatomii, fizjologi,
człowieka jako nierozerwalnej całości psychofizycznej. Jest uznaną na świecie metodą o charakterze terapeutycznym (w Szwajcarii jest refundowana z funduszu ubezpieczeń społecznych). Metoda Feldenkraisa wykorzystuje łagodny i łatwy do wykonania ruch do rozwoju uważności i świadomości ciała, w celu wykrycia zbędnych napięć mięśniowych i poszukiwania nowych, bardziej optymalnych wzorców ruchowych. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie zakresu ruchu, jego płynności, elastyczności, koordynacji oraz dotarcie do wrodzonej zdolności do łatwego i efektywnego sposobu poruszania się bez niepotrzebnego napięcia mięśni i bez bólu.

W czym pomoże Ci Metoda Feldenkraisa?

• Bóle kręgosłupa
• Bóle głowy, szyi, karku, zawroty głowy, dolegliwości stawu skroniowo-żuchwowego
• Schorzenia stawów biodrowych, kolanowych skokowych, stopy
• Dolegliwości bólowe okolicy barków, stawów łokciowych, nadgarstka
• Stres, napięcie, niepokój, zaburzenia snu
• Choroby psychosomatyczne
• Choroby reumatyczne, RZS
• Choroby neurologiczne, stan po udarze, SM
• Poprawa jakości, płynności i elastyczności ruchu, jego koordynacji
• Zwiększenie zakresu ruchu

Jak to działa?

• eliminujemy stres z zewnątrz (hałas, tłok, rywalizaca)
• zwalniamy ruch, wyostrzamy uważność, zmysły
• zmniejszamy pracę największych mięśni ( wiele lekcji robimy w pozycji leżącej aby zminimalizować pracę mięśni antygrawizacyjnych
• uważnie wykonujemy ruchy opisane przez nauczyciela poszukując łatwości i przyjemności w ruchu
• lekcja ruchowa to nastepujące po sobie sekwencje ruchowe układające się w proces (np wstawanie z pozycji leżącej do stojącej, siedzenie, stanie, chodzenie, bieganie i wiele innych
• układ nerwowy zauważa różnice, tworzą się nowe połącznia w korze ruchowej, uczymy się nowych sposobów zrobienia znanych ruchów, które do tej pory robiliśmy automatycznie