Celem jest poruszanie się z minimalnym wysiłkiem i maksymalnym efektem.

Moshé Feldenkrais

Metoda Feldenkraisa

Awareness Through
Movement – ATM
czyli
Świadomość
poprzez RUCH

Metoda Feldenkraisa

Metoda Feldenkraisa to forma pracy z ciałem, której celem jest poprawa funkcjonowania narządu ruchu. Opiera się na wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, człowieka, jako nierozerwalnej całości psychofizycznej.

Jest uznaną na świecie metodą o charakterze terapeutycznym (w Szwajcarii jest refundowana z funduszu ubezpieczeń społecznych).

Metoda Feldenkraisa wykorzystuje łagodny i łatwy do wykonania ruch do rozwoju uważności i świadomości ciała, w celu wykrycia zbędnych napięć mięśniowych i poszukiwania nowych, bardziej optymalnych wzorców ruchowych.

Dzięki temu możliwe jest zwiększenie zakresu ruchu, jego płynności, elastyczności, koordynacji oraz dotarcie do wrodzonej zdolności do łatwego i efektywnego sposobu poruszania się bez niepotrzebnego napięcia mięśni i bez bólu.

Zasadnicze tezy metody

W metodzie wyróżnia się kilka podstawowych tez. Pierwsza z nich zakłada zdolność człowieka do uczenia się przez całe życie. Proces uczenia się polega na zbieraniu informacji z zewnątrz, przyswajaniu ich, przetwarzaniu i modyfikowaniu zachowania, dostosowywania go do otaczającego świata. Aby iść czy biec nasz układ nerwowy zbiera informacje o otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym (teleceptory, priopriocepcja tzw. czucie głębokie), przetworzyć je i wysłać sygnały do poszczególnych mięśni, aby odpowiednio się skurczyły lub rozluźniły.

Druga bazowa teza mówi o tym, że proces uczenia się przebiega optymalnie w sytuacji wolnej od stresu, gdy układ nerwowy nie musi korzystać z wyuczonych schematów i może kreować nowe strategie.

Kolejna teza wskazuje, że im mniejsze natężenie bodźców z zewnątrz tym większa wrażliwość układu nerwowego. Np. w hałasie nie słychać szeptu, podczas wypadku nie czuć bólu.

Tym, do czego dążę
jest bardziej plastyczny umysł
a nie wyłącznie
gibkie ciało.

 

Moshé Feldenkrais

Zajęcia
indywidualne

Dla wszystkich zainteresowanych swoim ciałem i umysłem. Dla tych, którzy odczuwają ból, stres, dyskomfort, ale też dla poszukujących metod indywidualnego rozwoju.

PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU
(TAKŻE ONLINE)

ADRES:

ul. ŚWIERADOWSKA 7
WROCŁAW

map

Zajęcia
grupowe

Odbywają się w kameralnej grupie, max. 10 osób.
W atmosferze spokoju i skupienia.

WTOREK 18:00 – 19:00
CZWARTEK 18:00 – 19:00

ADRES:

ul. ŚWIERADOWSKA 7
WROCŁAW

map

O mnie

Dorota Puszkiel

Metodę Feldenkraisa studiowałam w Wiedniu
pod kierunkiem Jeremiego Kraussa.
Chociaż…

Z wykształcenia jestem muzykoterapeutą po wrocławskiej Akademii Muzycznej. Po ukończeniu czteroletniej szkoły metody oraz uzyskaniu certyfikatu Międzynarodowej Federacji Feldenkraisa, dalej poszerzam swoją wiedzę na kursach specjalistycznych.

Szczególnie interesuje mnie wpływ emocji i stresu na układ mięśniowo – szkieletowy, uwalnianie fizycznych symptomów wzorca lęku.

Pracuję z ludźmi ze wzmożonym napięciem mięśniowym, napięciem psychicznym, z bólami o podłożu neurologicznym, czynnościowym, po urazach, cierpiącymi na zaburzenia snu, bezsenność, stany lękowe, z osobami zdrowymi pragnącymi rozwijać swój potencjał ruchowy.

29.07.2019

Różnica między zajęciami indywidualnymi a grupowymi

Który sposób wybrać? Co będzie dla mnie najbardziej odpowiednie? Takie pytania zadaje sobie większość ludzi, stając przed wyborem zajęć. Różnica jest zasadnicza.

Zajęcia grupowe Feldenkrais nazwał lekcjami świadomości poprzez ruch (ATM Awareness Through Movement (świadomość poprzez ruch), lekcjami, ponieważ ich istotą jest proces uczenia się poprzez osobiste doświadczenie. Moshe Feldenkrais, opracował setki sekwencji ruchowych, jako procesów neuromięśniowych, w których kluczową rolę odgrywa czucie. Ruch jest narzędziem do rozwoju uważno...

CZYTAJ DALEJ